دبستان پسرانه غدیر 1
به سایت دبستان غدیر یک خوش آمدید. سه شنبه 2 بهمن 1397, 22 ژانویه(1) 2019, 11:34
ورود به سایت
نام کاربری :
رمز ورود :
 
وب لاگ دانش آموزان
برنامه هفتگی کلاس ها
تعداد بازدیدگنندگان
تعداد بازدید کنندگان امروز : 17
تعداد بازدیدکنندگان دیروز : 28
تعداد کل بازدیدکنندگان : 91647
تم :
متولدین ماه
عرشیا طاهری عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/1
كسری قربانی عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/1
محمدعلی صاحبی عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/2
امیرحسین جعفری مطلق عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/2
سیدسام اميرمظفري ثابت عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/2
محمدرضا كولیوند عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/3
محمدطاها موسائي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/4
نیما كیانی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/4
بنیامین مدني عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/4
احسان شفاعتی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/5
امین صلاحی عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/5
پرهام تیموری عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/5
شاهین انصاري عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/6
امیرحسین الوندی عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/7
نوید اسكندري ساكي عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/8
محمدسجاد ابراهيمي عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/8
آریا خوجاني عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/8
حسین نجفی عرب عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/9
علیرضا گلي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/11
پویا خورشيدخاني عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/12
محمدرضا يوسفي فشكي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/13
محمد صالحي وزيري عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/14
امیرحسین اسكپور عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/15
امیرمهدی كياني عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/15
مهران بروجردي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/16
محمدیونس رحمانی ورنامخواستی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/16
امیرمحمد مجیدی عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/17
امیرمهدی حمزه علي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/18
امیرعلی حمزه علي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/18
فرزان قادري عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/18
محمدجواد حضوري عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/19
ماهان ناطقي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/20
امیرارسلان دانشمندي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/20
عرشیا رجب بلوكات عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/21
محمدسجاد میرجلیلی عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/21
علی اسدپوررزگاه عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/21
محمدرضا نظری عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/21
مسیحا رمضانی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/22
سهیل سلیمی زاد عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/22
علیرضا حسين پور عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/22
سپهر حيدريان كرويه عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/22
امیرمحمد شاه بداغي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/23
محمدطاها قربانی عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/23
ابوالفضل دیناروند عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/24
محمد خزلی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/24
ایمان الياسي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/24
علیرضا عيسوند عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/25
علیرضا نجفي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/25
امیرحسین ميراني عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/25
آرمان گروسي عزیز ،
تاریخ تولد :1385/11/25
امیرحسین سهرابي عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/26
امیرعلی خورشيدي اول جرتوده عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/26
محمدحسین ميرزائي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/27
امیرعلی انصاري عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/27
امیدرضا توشمالي عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/29
امیرحسین اصغری فشكی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/29
رضا برزنوني عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/29
آرین صادقی عزیز ،
تاریخ تولد :1384/11/30
محمدمتین سلطانی عزیز ،
تاریخ تولد :1383/12/1
عرشیا سلمان ماهيني عزیز ،
تاریخ تولد :1386/11/30
متولدین امروز
امیرحسین جعفری مطلق

تولدت مبارک
محمدرضا كولیوند

تولدت مبارک
محمدعلی صاحبی

تولدت مبارک
سیدسام اميرمظفري ثابت

تولدت مبارک